شماره حساب ها

در صورتی که توانایی پرداخت آنلاین را ندارید، مبلغ اکانت مورد نظر را به یکی از حساب های بانکی واریز نموده و شماره فیش واریزی، نام بانک و مورد اکانت مورد نظرتان را به rapidha@gmail.com ارسال نمایید و حداکثر تا 1 ساعت بعد اکانت را دریافت نمایید.

 

تمامی حسابها بنام آقای ذکاوتی میباشد

شماره کارت چهت کارت به کارت : 6393461029865306

بانک ملی » شماره حساب :  0303780302009


بانک سامان »  شماره حساب : 1-1078266-800-816 - 4


بانک ملت »  شماره حساب جام :   1669860858


بانک سینا »  شماره حساب : 1-2169700-813-414 


بانک پارسیان »  شماره حساب : 820-350949-0


بانک پاسارگاد »  شماره حساب : 280-8000-10877666-1 


 

در صورتی که توانایی پرداخت آنلاین را ندارید، مبلغ اکانت مورد نظر را به یکی از حساب های بانکی واریز نموده و شماره فیش واریزی، نام بانک و مورد اکانت مورد نظرتان را به rapidha@gmail.com ارسال نمایید و حداکثر تا 1 ساعت بعد اکانت را دریافت نمایید.

 

 

گروه رپیدها

نوع فعالیت : نمایندگی و فروش آنتی ویروس ها و سایتهای خدمات رسانی اینترنتی

آدرس :

www.MihanRapid.com

www.Rapidha.com

پشتیبانی همواره از طریق فرم تماس با ما و ایمیل Rapidha@gmail.com میسر میباشد

فرم تماس با ما ، Rapidha@gmail.com

برای تهیه پیش فاکتور در هنگام خرید پرداخت بصورت واریز به بانک را وارد نمایید تا پیش فاکتور صادر و به ایمیل شما ارسال گردد

خرید آنلاین از طریق سیستم شاپرک و یا واریز دستی به یکی از شماره حساب های ما همواره میسر است.


رپیدها © 2017
نمایش موبایل / استاندارد:برای خرید